Kiss Bianka portré

Kiss Bianka

Konduktor, Óvodapedagógus

Bemutatkozás

Konduktor-óvodapedagógusi végzettségemet a Pető András Főiskolán, 2017-ben szereztem meg. Gyakorlati tapasztalatot főként óvodás korú, konduktív és integráló csoportba járó központi idegrendszeri sérült, beszéd-és mozgásfejlődésben megkésett gyermeket körében gyűjtöttem. Tanulmányaim alatt kiemelt figyelmet fordítottam a módszertani ismeretek elsajátítására, pedagógusi hivatásom gyakorlása során továbbképzésekkel igyekszem tudásomat, látókörömet szélesíteni a hozzám kerülő gyermekek sikeres fejlesztése érdekében.

Többféle mozgáson alapuló fejlesztő eljárás elsajátítása mellett az iskolakészültség előmozdítása érdekében részt vettem a Sindelar-Zsoldos program óvodáskorúaknak szánt részképesség-fejlesztő képzésén. Az eltérő fejlődésű gyermekek megsegítése céljából az Autizmus Alapítvány, valamint a Gaps Alapítvány elméleti és gyakorlati alapismereteket nyújtó tanfolyamait végeztem el.

 

Fontosnak tartom a műveltségtartalmak projektszerű alkalmazását, foglalkozásaimat e szemlélettel szeretném színesíteni. A gyermekek játékos tevékenységekbe ágyazott komplex, motoros és kognitív fejlesztését tűztem ki célomul. Munkám során a gyermeki személyiség kibontakoztatására, az idegrendszeri éretlenség oldására törekszem.

Tanulmányaim, képzéseim

  • - BKFK-SEED vizsgáló
  • - Alapozó terápiás mozgásfejlesztő
  • - Komplex Mozgásterápiás fejlesztő
  • - GMP Beszédpercepciós diagnoszta
  • - Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató