Hintalovacska Logopédiai Fejlesztés banner kép
Vizsgálatok

Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés

A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

A beszédindítás tehát a nyelvi fejlődés szempontjából mindenképpen szükséges, amennyiben a gyermek a tipikus fejlődéstől elmarad. A korai időszakban való elmaradás és a fejlesztés hiánya olyan hátrányokat okozhat a további nyelvfejlődésben, amik nem, vagy csak nagy erőfeszítésekkel és terápiákkal hozhatók be a későbbi időszakokban.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától és egyéni figyelembevételtől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Logopédiai fejlesztések

Komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenciós foglalkozás

Az iskolakezdés előtti időszakban célzott nyelvi fejlesztés, mely során az olvasás tanulásához  szükséges részképességeket sajátíthatja el a gyermek  játékos formában. Magában foglalja többek között a beszédészlelés és beszédértés, a szeriális képesség, az idői és téri tájékozódás, a hangtani tudatosság, a verbális és a vizuális emlékezet, illetve figyelem fejlesztését.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Logopédiai fejlesztések

Nyelvlökéses nyelés

A nyelvlökéses nyelés egy helytelen nyelési formát jelent. Ilyenkor a nyelv nyelés közben nekinyomódik a fogaknak, vagy kicsusszan a fogsorok között. Ezért ? naponta körülbelül 1500 alkalommal ? a nyelv egy nagyon erős hatást fejt ki a fogakra, így képes azokat eldeformálni.

Ha a nyelvlökéses nyelés fennáll, a fogszabályzás sikertelenné válhat. Mivel a helytelen nyelés egy rosszul rögzült mozgás, logopédiai terápiával korrigálható.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától és egyéni figyelembevételtől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 30 perces foglalkozás.

Logopédiai fejlesztések

Tükörtábla

A Tükörtábla módszer egy neurológusok által összeállított fejlesztő módszer, mely nem a tükörírásról, hanem a terápia során használt speciális tábláról kapta a nevét. Az elsősorban diszgráfiás-diszlexiás gyermekek fejlesztésére használt módszer lényege, hogy a két kéz szinkronmozgásban dolgozik, miközben a jobb szem csak a jobb kezet, a bal szem pedig csak a bal kezet látja. Ezáltal összerendelhető a domináns kéz és szem.

A Tükörtábla módszer legfőbb lényege, hogy nem a hagyományos diszlexia-reedukációs, papír-ceruza alapú pedagógiai terápia, hanem egy teljesen új lehetőség a fejlődéshez.

Logopédiai fejlesztések

Diszlexia-diszgráfia reedukáció

Óráimon a hagyományos diszlexia reedukáció elemeit ötvözöm az agykutatásokra épülő, neurológusok által kifejlesztett Tükörtábla terápiával. Nagy figyelmet fordítok a szövegértés, a helyesírás és a nyelvi kreativitás fejlesztésére is.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától és egyéni figyelembevételtől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2 fő), 45 perces foglalkozás.

Logopédiai fejlesztések

Grafomotoros fejlesztés

Elsősorban iskolakezdés előtt, nagycsoportos korban alkalmazható fejlesztés, melynek során a kéz finommozgását fejlesztjük különböző eszközökkel és technikákkal. Célja, hogy a gyermeknek iskolába lépéskor ne okozzon gondot az írástanulás.

A foglalkozások alkalmával a gyermekek a sok játék mellett megismerkedhetnek a Nild terápia ritmikus íráselemeivel és a Tükörtábla grafomotoros fejlesztőeszközzel is.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Logopédiai fejlesztések

Iskola előkészítő foglalkozás

Az iskolakezdés előtt álló nagycsoportos gyermekek különböző részképességeinek fejlesztése a cél annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő érettséggel kezdhesse meg tanulmányait. Fontos ugyanis, hogy a gyermek már az első naptól kezdve jól teljesítsen az iskolában, így a későbbiekben nem lesznek nehézségei az esetleges éretlenség következtében kialakuló lemaradások miatt.

A kiscsoportos foglalkozásokon többek között az emlékezet, a figyelem, a térbeni és időbeni tájékozódás, a szerialitás, a logikus gondolkodás és a nyelvi képességek kerülnek előtérbe. A játékos fejlesztés nemcsak motiváló, hanem a sikerélmények magabiztossá, versenyképessé teszik a gyermekeket.

Logopédiai fejlesztések

Pöszeség terápia

A helyes hangképzést még iskolakezdés előtt fontos elsajátítani. Ennek legfőbb oka az, hogy az olvasás elsajátításának egyik feltétele a megfelelő észlelés-érzékelés:

  • vizuális (jól látom a betűt),
  • auditív (jól hallom a hangot),
  • szenzomotoros (pontosan ejtem a hangot, ennek a mozgását szájtéren belül megfelelően érzékelem).

Amennyiben egy gyermek pösze, például szívószál helyett "sívósáj"-t mond, vagy cukor helyett "tutoj"-t, a három észlelési területből kettő máris sérül. Ez megnehezíti az olvasás elsajátításának folyamatát, mely később akár szövegértési problémákhoz is vezethet.

A foglalkozás módja: egyéni hangképzéstől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2 fő), 30 vagy 45 perces foglalkozás.