Hintalovacska vizsgalatok header

Hintalovacska Vizsgálatok

Vizsgálatok

Általános mozgásvizsgálat 4 éves kor alatt

Gyakran már kicsi korban feltűnik a szülőnek,hogy gyermeke kicsit más mint a kortársai. Nem olyan ügyes,gyakran elesik,bátortalan a játszótéren,félénk, visszahúzódó,nem szereti ha piszkos,ha homok éri,nehezen birkózik meg a darabos ételekkel vagy éppen az ellenkezője:túl bátor,vakmerő,folyamatosan pörög,nem tudja a figyelmét irányítani vagy egyszerűen “elefánt a porcelán boltban” jellemzéssel illethető.

Ez mind tünete lehet egy idegrendszeri éretlenségnek.

Az általános mozgásvizsgálaton a szülő pontos kikérdezése,anamnesztikus adatok ( terhesség és szülés körülményei,csecsemőkori jellemzők,mozgás- és beszédfejlődés minősége és tempója..) felvétele mellett megvizsgáljuk a gyermek izomzatát,ízületeit,felmérjük szenzoros és reflexintegrációs  szintjét,az egyensúly, a  nagymozgások és finommotorikus tevékenységek minőségét.

Mind e közben képet alkotunk a gyermek viselkedéséről, figyelméről, irányíthatóságáról játékos szituációk alkalmazása mellett.

A vizsgálat időtartama kb. 60 perc.

Vizsgálatok

Egyéni pszichológiai konzultáció és viselkedéselemzés

A konzultáció kezdetét a szülőkkel történő megbeszélés jelenti,az. ún. első interjú keretei között. Ezt követően sor kerül a gyermek fejlődési fázisainak,felmerülő nehézségeinek megbeszélésére,tisztázása,részletes anamnézis felvételére,majd a közös célok meghatározására.

A kognitív funkciók,magatartás jegyek változásának vizsgálatára játékos felméréseket,játék helyzeteket alkalmazunk kiegészítve szükség esetén különböző rajztesztekkel,projektív eszközökkel vagy más diagnosztikai módszerekkel.

Vizsgálatok

Konduktív pedagógiai szűrés

A konduktív pedagógiai szűrést konduktor szakember végzi. A szülő sokszor már különböző szakvizsgálatok eredményivel (belgyógyászati,neurológiai,ortopédiai,EEG,EMG)keresi fel Központunkat de sok esetben a mi tanácsunkra kerülnek a fenn említett szakterültek rendeléseire.

A szűrés során az anamnézis ismert szempontjait alkalmazzuk.  Ezen kívül a szülő kikérdezése során fontos információkat nyerünk a gyermek önkiszolgálását,szobatisztaságát,étkezését,öltözködését érintően is ,melyek mind hozzásegítenek  az optimális fejlesztési terv elkészítéséhez.

 

A felvételi szűrővizsgálat során megfigyeljük

 • a gyermek általános fejlettségét (súly,testalkat, koponya deformitás ,csontrendszeri rendellenesség..)
 • a kontaktus felvétel lehetőségeit (élénkség,figyelem,arckifejezés,verbális kommunikáció,hypermotilitás vagy indítékhiány)
 • szembeötlő statikai elváltozásokat (jellegzetes tartás,paraparezis,hemiparezis,addukciós,flexiós,extenziós tónusfokozódás,skoliózis különböző formái,lordozis,kyphozis,végtagdeformitások..)
 • mimikai izmok működését
 • látás, tekintés milyenségét (kancsalság,nystagmus..)
 • hallás mértékét
 • nyelv, ajak működését (szopás,rágás,nyelés,nyálzás..)
 • beszédet
 • izomzat,tónuseloszlást (aktív,passzív mozgások korlátozottsága,van ?e már kialakult kontraktúra..)
 • a koordinációt (túlmozgás időbeli,térbeli jellemzése,célzó mozgás,egyensúly..)
 • mozgásállapotát(helyzetváltoztatás,ülés,állás,fogás?)

A vizsgálat során begyűjtött  információk alapján alakítjuk ki a gyermek fejlesztési tervét,módját.

A vizsgálat időtartama kb.:60 perc

Vizsgálatok

DSZIT-diagnosztika (Ayres terápia)

A szenzoros szabályozás egy neurológiai folyamat,mely  testünk és környezetünk érzeteit rendezi,lehetővé téve,hogy testünket az aktuális helyzetnek megfelelően tudjuk használni. A szenzoros integráció az érzékszervi feldolgozás legfontosabb fajtája.

Ha ez a feldolgozás sérül,előfordul,hogy a gyermek gyakran elesik,ügyetlen,tönkreteszi a játékait,hangos,vad,nehéz fegyelmezni vagy éppen ezek ellenkezője:nehezen barátkozik, visszahúzódó ,nem szereti ha simogatják,ha piszkos,maszatos lesz,ha homok éri.

A DISZIT diagnosztika egy részletes anamnézis felvételével kezdődik,ahol a szülő elmondásából már gyakran több szenzoros integrációs zavarra utaló jel is megmutatkozik. A vizsgálat során megfigyeljük a gyermek izomtónusát,reflexintegrációs szintjét,mozgáskoordinációját,egyensúlyát,vesztibuláris -proprioceptív rendszer érettségét és a taktilis ingerek integrálásának milyenségét.

A vizsgálat időtartama kb : 90 perc

Vizsgálatok

Komplex mozgás és pszichológiai vizsgálat

A mozgásterapeuta és a pszichológus által közösen végzett  vizsgálati sor.

A nagymozgások,az egyensúly,a ritmus,a reflexintegráció,a lateralitás minősége a mozgásfejlesztő szakember számára rengeteg információt ad az idegrendszeri összerendezettség milyenségéről.A pszichológiai vizsgálatok ezt kiegészítik a gyermek érzelmi,lelki fejlődésének, én-kép kialakulásának szintjéről,mely minden esetben nagymértékben befolyásolja gyermekeink megfelelő ütemű fejlődését.

A vizsgálat időtartama kb. 120 perc

Logopédiai fejlesztések

Iskola előkészítő foglalkozás

Az iskolakezdés előtt álló nagycsoportos gyermekek különböző részképességeinek fejlesztése a cél annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő érettséggel kezdhesse meg tanulmányait. Fontos ugyanis, hogy a gyermek már az első naptól kezdve jól teljesítsen az iskolában, így a későbbiekben nem lesznek nehézségei az esetleges éretlenség következtében kialakuló lemaradások miatt.

A kiscsoportos foglalkozásokon többek között az emlékezet, a figyelem, a térbeni és időbeni tájékozódás, a szerialitás, a logikus gondolkodás és a nyelvi képességek kerülnek előtérbe. A játékos fejlesztés nemcsak motiváló, hanem a sikerélmények magabiztossá, versenyképessé teszik a gyermekeket.

Vizsgálatok

Korai – csecsemőkori – általános mozgásvizsgálat

A vizsgálatot konduktori diplomával rendelkező szakember végzi.                                                         A találkozó elején kerül sor az anamnesztikus adatok felvételére, ahol a terhesség,szülés körülményeinek részletes  feltárása is szerepel. Fontos információkat adhat egy szakember számára a csecsemő első életnapjainak a leírása, bemutatása.  (szoptatási szokások, nehézségek;a csecsemő alvásszokásai,napirend megismerése..stb.)

A vizsgálat során megvizsgáljuk a baba éberségét,hallási-,látási ingerekre adott válaszreakcióját,megnézzük a baba izomtónusát,ízületeinek mozgásterjedelmét és csecsemőkori reflexprofilját.

A vizsgálat időtartama: kb.60 perc