Hintalovacska Tanulást Segítő Fejlesztés banner kép

Tanulást Segítő Fejlesztések

Tanulást Segítő Fejlesztések

Iskola Előkészítő

Az első iskolai évek nem csupán az írás és olvasás készségszintű elsajátítása miatt, hanem a tanulási motiváció és az önbizalom megerősítése, valamint a társas-kapcsolatépítés szempontjából is meghatározók. Ezért nem mindegy, hogy egy gyermek milyen képességekkel kezd bele az iskolai pályafutásába.

Az iskolaérettség elérése nem csak a biológiai életkor kérdése. A megfelelő testi fejlettségen és az önellátási tevékenységekben mutatott, életkornak megfelelő szintű önállóságon túl a motoros (mozgással összefüggő), kognitív (megismerési és gondolkodási), kommunikációs és szociális-emocionális funkciók megfelelő működését feltételezi. Minél több és változatosabb kihívás elé állítjuk a gyermeket, annál önállóbb, magabiztosabb és sikeresebb iskolai helytállást biztosíthatunk számára!

Iskola-elokeszito-1
Iskola előkészítő 3

A sikeres iskolakezdéshez nélkülözhetetlen képességek a spontán és irányított játék-tevékenységek által fejlődnek. Ebben az életkorban a gyermekek arról tanulnak szívesen és hatékonyan, amihez érzelmileg is kötődni tudnak, és amivel kapcsolatban saját tapasztalatokkal is rendelkeznek. Ezért foglalkozásaink minden esetben tevékenységközpontúak és projektszerű felépítésűek. 

Központunkban a kiscsoportos iskolaelőkészítő foglalkozások aktív felfedezést, változatos mozgásos játékokat, szenzoros (tehát egy vagy több érzékszervre intenzíven ható) tevékenységeket és gondolkodtató fejtörőket, megoldásra váró probléma-helyzeteket foglalnak magukba.

Tanulást Segítő Fejlesztés

Az egyénre szabott és intenzív terápiás folyamat során mechanikus gyakoroltatás helyett az önálló tanulás feltételrendszerét teremtjük meg, melyet változatos módszerekkel, több érzékszerv együttes bevonásával, a gyermek aktív részvételére építve valósítunk meg.

Mit Fejleszt?

Az iskolai kudarcok és nehézségek hátterében változatos okok húzódhatnak. Ennek megfelelően tanulást segítő terápiánk holisztikus szemléletű, elsődlegesen az alábbi területek megerősítésére irányul:

 • alulműködő részképességek: vizuális és auditív alak-háttér tagolás, differenciálás, szeriális emlékezet, intermodális integráció és intermodális szeriális emlékezet
 • végrehajó funkciók: célképzés, tervezés, szervezés, viselkedésszabályozás, problémamegoldás, gátlás, kognitív flexibilitás (rugalmasság), munkamemória
 • matematikai képességek
 • nyelvi képességek: köztük kiemelten a fonológiai tudatosság és a szókincs, szóelőhívás
 • olvasástechnika és szövegértés
 • helyesírás és fogalmazás
 • önértékelés és kompetenciaérzés

Kiknek Ajánljuk?

Olyan alsó tagozatos gyermekeknek, akiknél:

 • a mozgásfejlődés és a nyelvi fejlődés késése vagy zavara figyelhető meg
 • a figyelemi teljesítménye éretlen
 • fáradékonyság, indítékszegénység vagy erős ellenállás jelentkezik
 • az információk feldolgozása (a megértés és felidézés szintjén) nehezített
 • az olvasás, az írás és matematikai képességek fejlődése lemaradást mutat az osztályfok szerint elvárható szinttől
 • szülői segítséggel, a rengeteg otthoni gyakorlás ellenére sem sikerül lépést tartani a tananyaggal
 • a tananyag sikeres elsajátítása esetén is alulteljesítés figyelhető meg